علمی

اختلال سلوک ( CD ) چه نوع اختلالی است ؟

اختلال سلوک ( CD ) چه نوع اختلالی است ؟ اختلال سلوک چیست؟ اکثر مشکلات والدین با فرزندان خود، به دلیل مشکلات رف...

فرهنگی

اثر ترتیب تولد فرزندان بر شخصیت از منظر روانشناسی

اثر ترتیب تولد فرزندان بر شخصیت از منظر روانشناسی مقدمه : آیا به راستی ترتیب تولد فرزندان بر شخصیت آنها اثرگذا...

هنری

فوت ماه‌چهره خلیلی به دلیل سرطان لوزالمعده

فوت ماه‌چهره خلیلی به دلیل سرطان لوزالمعده بیوگرافی ماه چهره خلیلی: ماه‌چهره خلیلی متولد ۱۳۵۵ تهران و دارای مد...

ورزشی

افزایش انرژی بدن با این راهکارها

عوامل بسیاری می تواند موجب از دست رفتن انرژی بدن شما شود اما روش های متعددی نیز برای افزایش سطح انرژی بدن شما...